Multikulturel ledelse


Ledere for multikulturelle teams eller projekter med deltagere fra forskellige lande vil have oplevet, at kulturelle forskelle kan løfte gruppens synergier - eller fuldstændigt splintre gruppen.

Mange har oplevet, at nogle af teamets medlemmer er svære at arbejde sammen med fordi de enten misforstår eller reagerer helt anderledes end forventet på almindelige beskeder eller feedback. Her er det vigtigt, at lederen får værktøj til at identificere de kulturelle faktorer, som er afgørende for måden man får det bedste ud af alle deltagere i teamet/projektgruppen.

Lederen skal kunne udføre kulturel brobygning mellem gruppens medlemmer og skal kunne formidle konstruktivt og effektivt på alle de vigtigste parametre, f.eks. hvordan man giver ris og ros, hvordan man udtrykker sig (med eller uden underforståethed), hvordan man motiverer og hvordan man hører det, der menes - og ikke kun forholder sig til det, der siges.


I kurserne vil vi gennemgå de 8 vigtigste parametre for effektiv kommunikation i internationale/multikulturelle sammenhænge. Kursisterne vil lære hvordan man bruger Business English som kommunikationsstrategi og vi vil gennemgå cases fra kursisternes egne oplevelser.


Kurserne kan gennemføres som ene-undervisning eller som gruppe-undervisning med ledere på tværs af organisationen.