Executive English for top-ledelse 


Professionel og faglig formidling med gennemslagskraft og målfokus.


Executive English er skræddersyede forløb, som støtter op om top-ledelsens kommunikationsopgaver.


Formål:


  • At flytte kursistens generelle præstationssikkerhed, særligt i udførelsen af formelle  og uformelle kommunikationsopgaver og i formelle forhandlings- og repræsentationssammenhænge.

  • At opøve og gennemføre professionelle præsentationer/fremlæggelser/indlæg på engelsk

  • At styrke kursistens bevidsthed om egne styrker og værktøjer i forbindelse dialog og diskussion på engelsk

  • At opnå professionalisme i udførelsen af ledelsesfunktioner, f.eks. forhandlinger, medarbejdersamtaler, mødekultur, -terminologi, lederrolle, professionelt sprogbrug, Business English som kommunikationsstrategi, krisehåndtering i internationale sammenhænge, emails og formel korrespondance

  • At styrke den enkeltes sproglige selvtillid og formidlingsevne

  • At øge kursistens gennemslagskraft, som formidler/forhandler

  • At give kursisten indsigt i multikulturel kommunikation, og værktøjer til at håndtere kulturforskelle.

  • At styrke og udvide det fagligt relevante ordforråd i forbindelse med udførelse af ledelses- og funktionsrelaterede opgaver (f.eks. rådgivning, forhandling, sagsfremlæggelse, kontraktgennemgang, regnskabsgennemgang mv.)
unsplash