GENERELT FOR EXECUTIVE ENGLISH-KURSER


Alle kurser tager udgangspunkt i den enkelte kursists konkrete behov.

Inden kursusstart udarbejdes en sprogprofil for hver enkelt kursist. Sprogprofilen udarbejdes på baggrund af en test af ordforråd, præstationsniveau, formuleringsevne m.m. Sprogprofilen danner udgangspunkt for en behovsanalyse, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem kursisten, virksomheden og mig. På baggrund af behovsanalysen udarbejder jeg derefter en kursusbeskrivelse for den enkelte kursist, samt et endeligt tilbud for kurset.


For holdundervisning indgår behovsanalyserne for deltagerne i udarbejdelsen af en samlet kursusbeskrivelse og et fælles tilbud pr gruppe.  

Udarbejdelse af sprogprofil og behovsanalyse foretages enten online eller i virksomheden, og tager 30-45 minutter pr deltager. 

Pris: DKK 1500,- plus moms pr deltager (plus transport (DKK 4,- plus moms pr kørt km), hvis møderne afholdes hos virksomheden.FORTROLIGHED:


Fortrolighed er nøglen til at kunne diskutere deltagernes faktiske opgaver og konkrete projekter/sager. Materialet, som bruges i undervisningen vil i videst muligt omfang være materiale som deltagerne allerede bruger - eller skal bruge - i udførelsen af deres funktioner. Det vil f.eks. dreje sig om præsentationer, emails, virksomhedsregnskaber, salgsmateriale, strategimateriale, årsrapporter, tekniske manualer, kontrakter mv. En forudsætning for diskussion af virksomhedens faktiske forhold og deltagernes egne input er, at kurserne er omfattet af den strengeste fortrolighed, så det er muligt at diskutere følsomme emner og politiske sager uden risiko.

unsplash