Aarhus Vand
ACE Biosciences A/S
Arkitektgruppen A/S
Autocom.dk
Beskæftigelses-og Socialforvaltningen i Odense Kommune
Boe und Wichmann
Borgmesterforvaltningen Odense Kommune
Borgmestre i Odense Kommune
Børne-og Ungeforvaltningen i Odense Kommune
Dansk Metal Odense
Dansk Revision/ND Revision Odense , Hunderup
Danske Havne
DANVA
Deloitte
Faber Danmark A/S
Falck Schmidt Defence Systems
Filadelfia - Epilepsihospital
Focus Advokater
Forbundet Træ-Industri-Byg
Forskning og Forebyggelse v. Elene Fleischer
Fortum Waste Solutions A/S
Fynsk Montage
Global City Aarhus
Glud & Marstrand
Grafisk Arbejdsgiverforening
Gyldensteen Golf
HB Henrik Boe
ISS A/S Global Operations
ITI A/S / kaastrup & andersen A/S
Jobcenteret, Odense Kommune
Koppers Denmark A/S
L'EASY A/S
LeadIT
Lydia Productions ApS
Middelfart Spildevand A/S
Møller & Sørensen A/S
OBH-Gruppen A/S
Odense Havn
Odense Renovation
Odense Universitetshospital - direktionen
Odense Universitetshospital - overlæger fra forsk. medicinske specialeområder
PK Revision
Promens Langeskov A/S
Promens Medical Packaging
ROB-EX A/S
Rådmænde By- og Kulturforvaltningen i Odense
Rådmænd i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune
Syddansk Erhvervsskole
Team Online A/S
Trioplast Nyborg A/S
VandCenter Syd
Welfare Tech Region
Wittenborg A/S
Ældre-og handicapforvaltningen i Odense Kommune