Engelsk for medarbejdere


Engelsk bliver en større og større del af mange medarbejderes arbejdsliv, enten pga ændring af virksomhedens koncernsprog til engelsk, internationale opgaver/projekter, modtagelse af udenlandske gæster/kolleger, deltagelse i internationale konferencer og seminarer eller hvis virksomheden køber maskiner/udstyr som skal implementeres af udenlandske montører eller hvis nye manualer, instrukser eller fagmaterialer kun forefindes på engelsk.


Målsætning:

For den enkelte kursist:

Der skal være noget, som den enkelte kan tage med sig fra undervisningen, som er direkte anvendeligt eller på anden måde direkte relevant i forhold til egne opgaver, interesser eller funktioner


For gruppen:

Der skal være en aktiv debatform, som inddrager alle deltagere – hver gang. Gruppen vil opleve, at de enkelte kursister supplerer hinanden fagligt og sprogligt, og at de sammen oparbejder erfaring og selvtillid i forbindelse med debat, fremlæggelse og dialog på engelsk. Temaet for den generelle diskussion aftales ad hoc kursisterne imellem – ellers bringer underviseren emner op, som gruppen kan vælge iblandt.


Generel målsætning:

 • Kursisterne skal opleve at deres engelsksprogede præstation forbedres og at de får større sikkerhed og selvtillid i forhold til engelsksprogede opgaver generelt.
 • Kursisterne skal opleve en større parathed til at kaste sig ud i samtale på engelsk – professionelt og/eller under private former (såsom ferierejser mv.)
 • Kursisterne skal opleve, at de får et ”vindue ud til verden” via sproget, at de via fokus på danskernes specielle kommunikationsform opnår opmærksomhed på forskelle mellem kulturer og bevidsthed om forskellene på formel og uformel kommunikation.
 • Business engelsk er i øjeblikket den mest effektive og konstruktive kommunikationsstrategi – hvad indebærer den, hvilke mekanismer er i spil og hvad er tankegangen bag?

 

Metode:


 • Kursisterne er omdrejningspunktet for undervisningen. Det er deres erfaringer, interesser, opgaver og funktioner, der danner rammen for undervisningen.


 • Gruppe-undervisning:
  • I gruppeundervisning er hver kursist ansvarlig for 10-15 minutter hver gang. Det sikrer, at den enkelte kommer til at tale om noget, der er relevant og interessant for præcis ham eller hende, og som han eller hun kan tage med og bruge enten professionelt eller privat.


  • Når den, der fremlægger, taler om noget vedkommende brænder for, blive fremlæggelsen og den efterfølgende diskussion, meget mere levende og vedkommende for de andre også.


  • Gruppen øver dialog og fremlæggelse ”live” – dvs der er ikke et udefrakommende oplæg, som de skal referere eller beskrive med egne ord. Det er en levende diskussion, med alle de elementer, som indgår i en ligeværdig dialog.


  • Dialog og emner indgår i et ”ægte” forum, hvor samtalepartnerne er kolleger, og dette gør at forummet både kan favne formelle/forretnings- eller funktionsbaserede emner og uformelle/small talk-baserede eller personlige emner.


  • Undervisningen tager som udgangspunkt ikke udgangspunkt i spørgsmål-svar-dialog mellem underviser og kursist. Dialogen skal optimalt set, køre på kryds og tværs i gruppen og underviseren har en funktion i at rette sproglige fejl og notere vendinger og faste udtryk i en ordliste. 


  • Underviseren udarbejder en ordliste sideløbende med diskussionen. Ordlisten er synlig for alle. Ordlisten bruges den efterfølgende undervisningsgang, bl.a. som basis for en sproglig/grammatisk gennemgang af typiske problemstillinger, ordforrådsudvidelse og til at skabe ankrings-punkter for den læring, som kursisterne gennemgik sidst.