GENERELT FOR SPROGKURSER FOR MEDARBEJDERE


Sprogkurser for medarbejdere tilrettelægges i tæt samarbejde med virksomheden. Virksomhedens behov og ønsker danner rammen for udarbejdelse af alle kurser. Typisk vil virksomheden have konkrete behov for sproglig faglig/teknisk opgradering af nye medarbejdere, medarbejdere med nye funktioner/ansvarsområder, afdelinger med kunde-/leverandørkontakt, kommunikationsansvarlige eller har medarbejdere, som efterspørger engelskkurser i forbindelse med deres MUS-samtaler.


Når rammerne er defineret, indkalder jeg hver enkelt kursist til en samtale om egne målsætninger, behov og ønsker. Jeg udarbejder også en individuel sprogprofil. Alle kurser vil blive tilrettelagt så virksomhedens behov og ønsker opnås med hensyntagen til den enkelte kursists konkrete udgangspunkt og behov. 


Sprogprofilen udarbejdes på baggrund af en test af ordforråd, præstationsniveau, formuleringsevne m.m. Sprogprofilen danner udgangspunkt for den endelige kursusbeskrivelse, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem kursisten, virksomheden og mig.


For holdundervisning indgår behovsanalyser og sprogprofiler for deltagerne i udarbejdelsen af forslag til gruppesammensætning og jeg udarbejder en samlet kursusbeskrivelse og et fælles tilbud pr gruppe.

 

Udarbejdelse af sprogprofil og behovsanalyse foretages enten online eller i virksomheden, og tager 30-45 minutter pr deltager. 

Pris: DKK 1500,- plus moms pr deltager (plus transport (DKK 4,- plus moms pr kørt km), hvis møderne afholdes hos virksomheden.


Fortrolighed:


Fortrolighed er nøglen til at kunne diskutere deltagernes faktiske opgaver, og konkrete sager. Materialet, som bruges i undervisningen vil i videst muligt omfang være materiale som deltagerne allerede bruger - eller skal bruge - i udførelsen af deres funktioner. Det vil f.eks. dreje sig om præsentationer, emails, virksomhedsregnskaber, salgsmateriale, strategimateriale, årsrapporter, tekniske manualer, kontrakter mv. En forudsætning for diskussion af virksomhedens faktiske forhold og deltagernes egne input er, at kurserne er omfattet af den strengeste fortrolighed, så det er muligt at diskutere følsomme emner og politiske sager uden risiko.

unsplash