MASTERCLASSES for BUSINESS EXECUTIVES

 - professionalisme og gennemslagskraft i internationale relationer og forretningsanliggender


Hvordan kommunikerer du professionelt og effektivt på tværs af kulturforskelle og i multikulturelle sammenhænge?


Det gør du ved at påtage dig opgaven med at skabe de bedst mulige rammer for dét du ønsker at opnå. Du gør det ved at være bevidst om den kommunikationsstil, som er unik for danskere, og ved at lære at genkende og imødegå andre kommunikationsstile.


Hvorfor bør du påtage dig ansvaret for at bygge det mest optimale rum for målrettet og gnidningsfri kommunikation?


Som professionelle har vi altid en målsætning eller forventning til, hvad et møde eller vores deltagelse i internationale sammenhænge skal føre til. I international forretningskultur er det op til dig at sørge for at de mest optimale betingelser er til stede for, at du kan nå dit mål. Du kan ikke regne med, at den anden part umiddelbart har samme målsætning, viden eller interesse i dine mål som dig. Du skal kunne vække interesse, virke troværdig, være professionel og vide hvordan du bygger tillid, relationer og velvilje hos parter med helt andre værdisæt og kommunikationsstile end din.


MasterClasses for Executives er forløb, som klæder dig på til at opnå succes i dine internationale relationer. 


 • Du får viden og værktøjer til at imødegå andre kulturers værdier og kommunikationsstile
 • Du får bevidsthed om præcist hvilke styrker og svagheder den danske kommunikationsstil har
 • Du deltager på hold med andre Executives, og har mulighed for at lære af andres internationale erfaringer
 • Du får et netværk af professionelle fra forskellige brancher
 • Du får afprøvet din egen kommunikationsstil og får indarbejdet nye strategier for kommunikation på tværs af kulturer


For at kunne deltage i en MasterClass skal du først have udarbejdet en SPROGPROFIL og et forventningsafstemningsinterview.


Møde til udarbejdelse af sprogprofil og forventningsafstemning:

 • 45 minutter (fysisk eller online)
 • Sprogprofilen fokuserer på dit faktiske præstationsniveau uden forberedelse.
 • Temaer:
  • Ordforråd (aktivt/passivt)
  • Grammatik (korrekthed)
  • Udtale (tydelighed)
  • Faktisk præstationsniveau
  • Personlige fokusområder
  • Faglige-/professionelle behov
  • Forventninger (kursist og konsulent)
  • Aftaler vedr områder, hvor konsulenten skal støtte særligt op/sætte særligt ind


BRUSH-UP

Det er muligt at tilkøbe et forudgående eller sideløbende brush-up kursus, som forberedelse til din deltagelse i MasterClasses.

Kurset vil fokusere på netop dine særlige områder og arbejdsopgaver, og være målrettet at genopfriske dine engelsksproglige kompetencer og hertil udvide dit fagligt relevante ordforråd. Du kan bruge brushup-kurset til at forberede dine præsentationer, dine indlæg, temaer fra MasterClass (ordforråd, holdninger, cases) mv. Omfang, indhold og hyppighed af brushup-undervisning aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.


EXECUTIVE ENGLISH

Ønsker du at hæve dit generelle engelsk-niveau, kræver det et længere Executive English-forløb (se mere under fanen Executive English)

Executive English tager udgangspunkt i dit sproglige niveau, dine specifikke ansvarsområder, faglige opgaver og, ikke mindst, i din specifikke målsætning samt udarbejdet behovsanalyse. Indhold, omfang og hyppighed aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde.


Kontakt mig og hør mere om MasterClasses for Executives, priser, hold og opstartsdatoer.